CONY
(řazeno chronologicky)


Eurocon 2002

Největší evropská scifistická akce, na kterou se fanoušci nikoli pouze z ČR a SR v počtu mnoha set sjeli do Chotěboře.
Z hlediska Academiae byla významná tím, že se zde vůbec zrodila idea sithské akademie jako takové. Také zde Darth Abaddon poprvé pořádal jakési přijímací zkoušky do ní - byť podle zcela jiných pravidel, než byla posléze přijata a po dalším dopracování fungují v nezměněné podobě dosud.
O svůj vstup do Academiae se poprvé pokusila Darth Yenn, ve fyzických testech uspěla, ovšem po změně pravidel musela přijímací testy opakovat znovu na Pentaconu 2002, kde její znalosti nebyly uznány za dostatečné pro vstup. Štěstí zde v tomto směru zkusili taktéž Lando a Dr. Clyde, kteří ovšem po zřízení regulérní Academiae a především po přijetí přísnější pravidel pro členství v ní zájem rychle ztratili.


Pentacon 2002

Organizovali ho trekkies, podle toho to taky tak hrozně vypadalo. Starwarsáci byli tím pádem nuceni celý první den sněmovat na chodbě, protože pro nás nebyla ani žádná volná místnost. Údajně to tím pádem byl con pouze pro silné povahy…
Jinak byl ovšem velmi důležitý z hlediska Sithské akademie, protože na tomto conu byly poprvé organizovány přijímací zkoušky do Akademie podle nového principu, který v jisté modifikované podobě trvá dodnes. Sice podle poněkud jiných (měkčích) pravidel, než platí dnes, ale již v tehdejších dřevních dobách se skládaly z teoretické a fyzické části. Nejpodstatnějším rozdílem proti dnešku bylo to, že na základě jejich výsledků se adept stával discipulem nebo rovnou mistrem.
Ze všech adeptů zkoušky tehdy složili pouze Obiwan a Darth Zira, oba byli svými výsledky přesně na hranici mezi discipuly a mistry. Sithská rada tehdy proto rozhodla o ad hoc úkolu pro ně, na základě jehož splnění se jeden z nich stal mistrem a druhý zůstal prozatímně discipulem. Jednalo se o zmocnění se dýky pašeračky Tess, což bylo pro Obiwana hračkou, neb se s ní léta zná a stačilo mu tudíž ji o ni přátelsky požádat.
Darth Abaddon, Dart Bane a Darth Zira ovšem nejvíce času trávili vypracováváním precizního statutu Akademie včetně nové podoby přijímacích zkoušek.


Avalcon Speciál 2002

Někteří členové a sympatizanti Akademie využili možnosti vyslechnout si přednášky a shlédnout filmy, které v létě na Euroconu nestihli, z hlediska Akademie jako takové se zde však nic pozoruhodného neodehrálo.


Pragocon 2003

Ve srovnání s Pentaconem nebe a dudy, organizace skvělá, místa pro Sithy dostatek včetně programu – aby taky ne, hlavním organizátorem Pragoconu za Starwars sekci je Drax, který se Sithy silně sympatizuje.
Z hlediska Akademie se děly následující podstatné věci: Darth Abaddon byl regulérně zvolen Lordem nigerem, Darth Zira se formálně stala sithskou magistrou, při fyzických přijímačkách významně vypomáhal lord Drussus a ze všech adeptů (jejichž teoretické znalosti i praktické zkušenosti byly mírně řečeno podprůměrné) se discipuly stali Darth Fist a Exar Kun, jeji magistry se stali Darth Abaddon a Darth Bane, ovšem fakt je, že jsme od té doby ani jednoho z těchto discipulů již na žádné sithské akci neviděli.
Darth Zira, Darth Abaddon a Darth Bane také šířili sithskou osvětu, Darth Zira poučila vzdělání chtivé obecenstvo o sithské filosofii a Darth Abaddon s Darth Banem o sithské historii. Vyslechnutí těchto přednášek mělo na Gontara (posléze Darth Mortyho) takový vliv, že se následně stal členem Akademie a přivedl do ní s sebou i svého kamaráda Fladrifa (posléze Darth Dagona).
Osvětu ve věci bitevnívních droidů a další techniky separatistů šířil zodpovědně také Arianus (posléze Darth Taurnil).


Avalcon 2003

Již 12. či kolikátý to ročník poskytující možnost strávit více než týden prázdnin mezi scifisty, fantazáky, příznivci hororu, anime, počítačových her a podobnými slušnými lidmi. Z hlediska Sithské akademie se událo to, že se Darth Taurnil – Arianus a Darth Zvěmi stali novými discipuly (oba dva si za svou magistru zvolili Darth Ziru) a Darth Dagon – Fladrif se stal discipulem futurem (taktéž u Darth Ziry).
Sithská osvěta se nekonala, protože někteří rebel scums a jim podobní prohlásili, že oni k zorganizování starwarsácké linie Avalconu Sithskou akademii nepotřebují a tudíž nám ani nenabídli možnost přednášet, dokonce se ani nezeptali, jestli by náhodou někdo z nás o něčem přednášet nechtěl.
Tak jsme alespoň volný čas trávili oslavou jednoho z hlavních sithských svátků.


Istrocon 2003

Část Sithské akademie – jmenovitě Darth Zira, Darth Azazel, Darth Taurnil a Darth Zvěmi - si nenechala ujít možnost patrně naposledy navštívit bratislavský Istrocon. Dalším důvodem bylo to, že svou účast na tomto conu původně přislíbili Darth Kendar – lord Mishma a Darth Dragonia – Sabé, kteří zde chtěli skládat přijímací zkoušky a přísahat věrnost řádu Sith. A dalším významným lákadlem byla pak účast herce Craiga Parkera – Haldira z Pána prstenů.
Besedy s ním byly – kromě shlédnutí několika docela zajímavých filmů – nakonec jediným efektem tohoto conu, neboť Darth Kendar ani Darth Dragonia nakonec z důvodu nemoci dojet nemohli, takže z hlediska Akademie se zde nestalo nic zajímavé. Snad jen to, že Darth Zira si na koncertu Aleše Brichty vyříkala vše podstatné s rebely (pardon, představiteli Nové republiky) Padmé a Edmanem Dortem, takže Res Publica Sithia a Nová republika uzavřela jakýsi pakt o vzájemném neútočení, tedy dohodli se na tom, že se nebudou mlátit a zabíjet na potkání pokaždé, když k tomu jedna či druhá strana dostane chuť, a stejně tak se nebudou pomlouvat, urážet a ve fandomu si vzájemně házet klacky pod nohy – jinými slovy řečeno opakování situace z Avalconu 2003 nehrozí.


Koprcon 2003

Samozřejmě, že si Sithská akademie nemohla nechat ujít první ryze starwarsácký con po roce 2001. Účastnili se Darth Abaddon, Darth Zira, lord Drussus, Darth Azazel, Darth Kendar, Darth Yenn, Darth Taurnil. Zde byla situace opět zcela jiná, než na Avalconu, protože hlavním organizátorem byl se Sithy sympatizující –dam- a dále se kolem organizace tohoto conu motaly Darth Anaud se svou přítelkyní Padmé, která již Akademii respektuje.
Takže nechybělo množství sithské osvěty, vědomostí chtiví jedinci se opět mohli dozvědět plno novinek o sithské historii a především o všestrannosti osobnosti císaře Palpatina. Kromě toho dorazil Darth Kendar, který úspěšně složil přijímací zkoušky, přijímací zkoušky složila úspěšně i Darth Leilith – Mary a složit se je pokusila i Empress. Dave Notingway (posléze lord Tivius) projevil přání stát se také Sithem a ve věci vstupu do Akademie začali být svými příbuznými nahlodáváni i Darth Sind a Danny.
Za zmínku snad ještě stojí to, že někteří členové Akademie byli docela úspěšní v zábavných soutěžích cswu jako Riskuj, Capture the flag apod. a Darth Zira získala třetí místo v literární soutěži O Zlatého ysalamirije. Přesněji řečeno se její práce umístily na třetím, čvrtém a dvou šestých místech, protože pod různými pseudonymy poslala do soutěže potají práce 4.


Pragocon 2004

Největší akce fandomu v roce 2004 – účastnilo se kolem 1200 lidí – a samozřejmě, že byla opět Sithům velmi nakloněna. Ze strany Akademie se účastnili Darth Zira, Darth Abaddon, lord Drussus, Darth Taurnil, Darth Morty, Darth Dagon, Darth Leilith, Darth Zvěmi, Darth Goof, Darth Kendar a Darth Yenn.
Proběhly zde tradičně přijímací zkoušky do Akademie, a slavnostní přijetí nových členů, jimiž tentokráte byli Darth Regis (magister lord Drussus), lord Tivius (magistra Darth Zira), Darth Bald (magister lord Drussus) a Darth Kostěj (magister lord Drussus) do Akademie. Darth Kendar (magister Darth Azazel), který přijímací zkoušky úspěšně složil již na Koprconu, slavnostně vstoupil do řad členů Akademie.
Vzhledem k nedávné abdikaci Darth Abaddona na funkci hlavy Akademie a Rei Publicae Sithiae byl na program zařazen i zcela mimořádný bod - slavnostní inaugurace nové Lady nigry. Specifické na celé věci bylo, že v rámci navazování studijních a vědeckých vztahů mezi Sithskou akademií a Czech Jedi Academy byl celý latinský inaugurační proslov tlumočen do češtiny členkou Rady Jedi Affaiou Kaer. Ještě před tímto ceremoniálem Darth Zvěmi a Darth Goof byli spolu veřejně oddáni ve jménu temné strany Síly. Kvůli takto náročnému oficiálnímu programu se během sithské noci nestihla již přednáška o sithském kodexu, ovšem zájemci měli možnosti si ji následně vyposlechnout dokonce dvakrát – na Festivalu fantazie 2004 a na Avalconu Speciál 2004.
Nechyběly ani další přednášky na sithská témata, které přednesli Darth Zira a lord Drussus. Aniž by to představitelé Akademie tušili, vyslechnutí těchto přednášek opět přesvědčilo dalšího člověka o tom, že Sithská akademie je pro něj to nejlepší.


Festival fantazie 2004

Část členů Akademie – Darth Regis, Darth Taurnil a Darth Zira - se účastnila FF po celých 11 dní, někteří další – Darth Dagon, Darth Azazel, Darth Goof, Darth Zvěmi - dojeli různě v jeho průběhu. Kromě Star Wars linie, kde samozřejmě nechyběly přednášky na sithská jakož i obecně starwarsácká témata přednesené členy Akademie, zde byla tradičně velmi bohatá nabídka filmové projekce jakož i velmi zajímavých přednášek – zejména ty o eunuších od Lady Candar stály za to.
Aby o nic nepřišli ani non-SW fani (starwarsáci totiž ve své valné většině dojeli až na druhý víkend), po dohodě s organizátorem Darth Zira jednu přednášku, ve které značně kritizovala rebely a jim podobnou pakáž a dělala si z nich srandu, přednesla již v první části conu.
Jako perličku pro zletilé nepuritány v noci z pátku na sobotu druhého víkendu Darth Zira poučila širokou veřejnost o tom, jak to bylo se vztahy ve původní trilogii i prequilles doopravdy, vše doprovázeno bohatým obrazovým materiálem.
Samozřejmě, že nemohly chybět ani přijímací zkoušky. Z těch, co se jich účastnili, je úspěšně složil pouze Darth Richie (magistra Darth Zira).


Parcon 2004

Opět jedna klasická ukázka toho, jak se nemá dělat con. Na téma této akce se ve fandomu drbe již půl roku, takže pochybuji o tom, že je zde ještě někdo, kdo neslyšel o Houšťce a nepoměru mezi cenou vstupného (500 Kč na celý víkend) a množstvím přednášek a filmové projekce (fakticky jen jeden film – předpremiéra Hellboye), co za ni bylo. Tudíž není třeba to příliš rozmazávat.
Vzhledem k tomu, že o nepoměru mezi cenou vstupného a tím, co se za ni dostane, se vědělo už dávno před tím, tak nakonec většina členů Akademie nejela. Zas až o tak moc nejspíš nepřišli.
Jedinými návštěvníky této akce byli Darth Dagon (který byl jedním z pořadatelů), tradiční „vymetač“ conů všeho druhu Darth Richie a Darth Zira, která byla zvědavá na to, jak dopadla v literárních soutěžích.
Takže z hlediska Akademie se na tomto conu nestalo nic, když pomineme tu drobnost, že Darth Zira dostala oficiálně potvrzeno poměrně slušným umístěním svých prací, že kromě fan-fiction nejspíš umí psát i „klasickou“ SF&F.


Avalcon Speciál 2004

Darth Zira a Darth Richie využili mimořádně příznivé ceny vstupného na tuto akci pro návštěvníky letního Festivalu fantazie, takže neodolali a vypravili se šířit sithskou osvětu. Darth Zira patrně v létě pozitivně zapůsobila na organizátory FF, protože do programu Speciálu byly zařazeny všechny čtyři její přednášky z léta – včetně toho nešťastného sithského kodexu, jehož neodpřednášení jí někteří jedinci na Pragoconu měli velmi za zlé. Doufejme, že se aspoň na jeden Avalcon v roce 2004 dostavili, takže mohou být spokojeni.
Kromě fanů bylo nakonec možno šířit něco starwarsácké (a obzvláště sithské) osvěty i mezi lid obecný, neb se tam vyskytli jacísi redaktoři z Lidových novin, kteří zatoužili napsat reportáž z conu. Za tím účelem, aby v něm byly též hezké fotografie okostýmovaných lidiček, honili skupinu v sestavě Plukovník, Ko-rálek, Lady Candar, Darth Richie, Darth Zira a jistý trekkie jménem Paldík, po polích, loukách a skalách za Chotěboří. Lady Candar kvůli tomu málem nestihla svou přednášku a Darth Richie s Darth Zirou byli po této přednášce, kterou si nechtěli nechat ujít (byla zase o eunuších, jak jinak), nuceni odpovídat na hromady dotazů, svědčících o tom, že dotyční neví o sci-fi, fantasy, fanech, fandomu a především pak Hvězdných válkách lautr nic.
Jestli dotyční novináři vyzpovídali i ostatní těžko říci. Slíbili, že o Avalconu Speciál bude reportáž v pátečním magazínu Lidovek a že těm nebožákům, které nutili blbnout hodinu před objektivem, zašlou fotografie. Ani jedno se zatím nestalo, takže Sitshká akademie ve spolupráci s klubem Star Gate a Lady Candar osobně uvažuje o trestné výpravě do redakce LN. Ale třeba budeme ještě příjemně překvapeni, možná nás v okurkové sezóně do toho magazínu dají – ovšem Síla suď, jestli to, co jsme se jim snažili vysvětlit, opravdu pochopili. Uvidíme…
V magazínu Lidovek nakonec o conceh a potažmo i o Avalconu speciál článek byl (poslat nám ale ty fotky se už nikdo neobtěžoval), ovšem dotyčná reportérka nepochopila skoro nic (ačkoli jsme s ní mluvili téměř hodinu), takže napsala snůšku nesmyslů. Snad alespoň jedno se nám nějak podařilo jí natlouct do jejího slepičího mozku - že totiž ti špatní jsou ve skutečnosti dždájové, což poslušně zopakovala v inkriminovaném článku. Síle díky aspoň za to!


Koprcon 2004

Po takřka přesně roce se v Kopřivnici konal již druhý ročník ryze starwarsáckého conu, na kterém samozřejmě valná většina Akademie nemohla chybět. Konkrétně se účastnili Darth Zira, lord Drussus, Darth Azazel, Darth Abaddon, Darth Taurnil, Darth Zvěmi, Darth Goof, Darth Yenn, Darth Leilith, Darth Kyne, Darth Kendar a Darth Richie.
Lord Drussus a Darth Zira se opět snažili svými přednáškami šířit sithskou osvětu a kromě toho samozřejmě zase proběhly přijímací zkoušky, které složil úspěšně Darth Sind. Na slavnostním ceremoniálu přijetí do Akademie byl kromě něj konečně oficiálně do řad jejích členů přijat i Darth Richie, který se poté projevil jako první řádně vychovaný discipulus, který ví, co se sluší a patří, neb všechny přítomné členy Akademie pozval k baru na panáka.
Za zmínku snad ještě stojí další úspěchy členů Akademie na poli umění – Darth Leilith získala 2. místo v soutěži O Zlatého ysalamirije a Darth Zira tuto soutěž vyhrála, když si před tím vyzvedla ocenění za třetí místo v soutěži Radegast 2k+4. Po loňských zkušenostech ovšem organizátoři Ysalamirije pod hrozbou diskvalifikace zakázali zaslat více prací.


Fénixcon 2004

Již více než dvě desítky let se v předvánočním čase v Brně scházejí fanoušci SF&F na akci, jež je svým rozsahem, obsahem i amtosférou spíše "rodinnou sešlostí", prostě takovou typickou komorní akcí, kde se setkávají staří známí a pokecá se. Tento rok se Darth Taurnil a Darth Richie rozhodli, že využijí nabídku na přespání u Darth Ziry, která bydlí doslova pár kroků od místa konání Fénixconu. Takže se Fénixconu 2004 zúčastnili tito tři a několik jejich přátel - nečlenů Akademie.
Určitě budou v dohledné době k dispozici fotografie z této akce a třeba se časem dočkáme i reportu od některého z účastníků.
Z hlediska Akademie jako takové se ovšem na tomto conu neodehrálo vůbec nic zaznamenání hodného.


Pragocon 2005

Účastnili se z členů Akademie Darth Zira, lord Drussus, Darth Zvěmi, Darth Goof, Darth Regis, Darth Richie, Darth Morty, Darth Yenn, Darth Morgaine a Darth Paulus. A vypadá to, že nám možná během nějaké doby přibudou opět nějací noví adepti, které zaujala sithská přednášková osvěta, prováděná (jako obvykle) lordem Drussem a Darth Zirou.
Zdá se, že se v česko-slovenském fandomu rozšířila nepsaná soutěž o nejhůře zorganizovaný con. Mysleli jsme si, že nic hůře zorganizovaného než loňský Parcon, již není možné. Omyl - zřejmě žijeme v zemi neomezených možností, Fořtík se rozhodl, že trumfne i Klíčníka. A tak ačkoli chudák Drax dělal, co mohl (a občas i co nemohl), s mizernou organizací mnoho nenadělal. Když pomineme takové drobné detaily, jako že část účastníků musela spát po chodbách a že v sobotu všichni čekali asi dvě a půl hodiny, než si kapela po vystoupení laskavě sbalí své instrumenty a půjde do pryč, tak hlavním nedostatkem bylo to, že původně slíbenou tělocvičnu pro sithské přijímačky jsme nakonec neměli. Ovšem umíme si poradit, takže se přijímačky nakonec uskutečnily v předsálí před tělocvičnou č. 2. Ze dvou adeptů, kteří prokázali oba dosti slušný talent při fyzických testech, pouze jeden prokázal i vynikající znalosti teoretické, podařilo se mu zvládnout test na rekordních 28,5 bodu z možných třiceti (dosavadním rekordmanem byl Darth Taurnil s body 27, ovšem nutno připustit, že tentokráte byl podle názoru některých test o něco lehčí, než obvykle - samotnému rekordmanovi se ovšem zdál lehčí test z minulého conu, takže je to nejspíš věcí vkusu). Druhá relativně úspěšná adeptka byla Shade, která ale na Akademii nezanevřela, pilně přispívá na naše stránky a za své zásluhy o Akademii i věc Sithu jako takovou posléze i obdržela čestný titul "Lady Sithia honoris causa".
Tudíž o půlnoci ze soboty na neděli proběhly tradiční přísahy. Náš nový člen Darth Paulus se stal discipulem Darth Ziry. Kromě něj konečně složila formální přísahu discipuly Darth Yenn (jejím magistrem je samozřejmě i nadále lord Drussus) a Darth Morgaine složila přísahu discipuly futury - její magister futurus je rovněž lord Drussus (v dohledné době, jakmile budou k dispozici forografie, podle těchto změn upravíme seznam členů).
Za zaznamenání stojí ještě nezanedbatelné úspěchy členů Akademie na poli literárním: Darth Zira zvítězila v druhém ročníku Yodovy vánoční soutěže (povídku si můžete přečíst v sekci parodické fan-fiction), Lana Estari se svou sestrou obsadily v této soutěži druhé místo a Darth Leilith těšně utekl bronz, ovšem i tak si vysloužila uznání poroty (obě povídky jsou též k dispozici v sekci parodické fan-fiction). Darth Zvěmi obsadila velmi hezké páté místo v soutěži "O dřevěného Turka" (povídka je k přečtení v sekci "SF&F povídky") a Darth Zira obsadila taktéž páté místo v soutěži "Rokle šeré smrti" (povídka je k přečtení rovněž v sekci "SF&F povídky").


Trpaslicon 2005

Ze členů Akademie se účastnili pouze Darth Zira a Darth Richie, což je poněkud škoda, protože bylo k vidění a slyšení mnoho zajímavého na téma britského humoru. Taktéž bylo možné se setkat a pokecat s pár zajímavými lidmi. Sithužel samozřejmě i na tomto conu bylo lze natrafit na pár idiotů, které by člověk (či Sith) viděl raději několik kilometrů daleko. Za všechny jmenujme mizerného organizátora Parconu 2004. Na takto specifické akci sice nejde dělat žádnou pořádnou sithskou osvětu, takže se zde z hlediska Academie nic zajímavého nepřihodilo, což ovšem neznamená, že bychom se příští rok nemohli ve škole na Chodově sejít ve větším počtu. Proč si taky jednou neodpočinout od našich sithských povinností a zkrátka se pouze bavit, ne? Ještě navíc, když se teď už na Jižním městě orientujeme lépe, takže tam příští rok určitě bez problémů trefíme. Účast na této akci rozhodně doporučujeme!


Eroticon 2005

Další velmi specifická akce, která se koná pro změnu na severu Prahy - v kulturním domě na Proseku. Jak již název napovídá, její zaměření je velmi úzké, což ovšem vůbec nebrání tomu, aby se tam nebylo lze báječně pobavit, na přednáškách se dozvědět (a především uvidět) spoustu zajímavých věcí a setkat se s plno příjemnými a zajímavými lidmi. Samozřejmě blbci jsou nezničitelní, takže se sithužel vyskytovali i na této akci. Ale náladu nám tím nezkazili.
Aniž bychom této akci dělali na stránkách jakoukoli propagaci předem nebo se na účasti domlouvali, nakonec se účastnili Darth Zira, Darth Richie, Darth Yenn a Darth Morty (který jako jediný se účastnil i Eroticonu 2004). Z hlediska Academiae jako takové se zde opět nic zaznamenání hodné neodehrálo, ale stejně jako v případě Trpasliconu vřele doporučujeme účast. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci jednodenní (cca od 10 do 22 hod.), není nutné si ani zajišťovat ubytování a pražští či v Praze studující zkrátka po skončení zamíří k domovu nebo na kolej jako kterýkoli běžný den.


Festival fantazie 2005

Vzhledem k množství bitev, larpů a obdobných akcí, kterými se letní víkendy jen hemží, a pracovnímu či studijnímu zaneprázdnění některých dalších členů Akademie se letos účastnili "pouze" Darth Zira, Darth Azazel, Darth Taurnil, Darth Zvěmi, Darth Kendar, Darth Goof, Darth Leilith, Darth Richie, Darth Sind a Darth Kostěj.
Bylo to poněkud hektické, protože souběžně se Star Wars linií probíhal i Avalcon, Parcon a Futurologický kongres. Díky tomu také letošní sithské přijímačky probíhaly v doslova polních podmínkách. Ostatně nebylo to jediné zaskřípění v organizaci - Darth Taurnil by mohl něco vyprávět o tom, jak je to děsně fajn, když vám ve tři ráno téhož dne, kdy máte přednášet, změní hodinu začátku přednášky a vy když na ni (po flámu, jak jinak:-D) s vyplazeným jazykem doletíte, zjistíte, že jste ji podle změněného programu právě měli končit.
Kromě přednášek o Hvězdných válkách, při kterých džedájové opět prokázali, jak cizí je jim smysl pro logiku a pořádek, toho bylo k vidění a slyšení i mnoho dalšího zajímavého. Namátkou vzpomeňme premiérové a tím zcela unikátní pojednání o biohororu Ondreje Herce a přednášku od "nadženě" Xeně od téhož autora, Randalfovo precizní rozebírání tajných zbraní Třetí říše, Taurnilovo barvité vyprávění o zážitcích na misi KFOR, Codyho rozbor satanismu, precizní a podrobné rozpitvávání hororu jako žánru na stříbrném plátně v celé dosavadní české i světové filmové historii od Martina Jirouška, přednášky o vampyrismu pronesené profesorem Karlovy university italského původu Giuseppem Maielem a zejména besedu s režisérem a specialistou na zvláštní filmové efekty a zároveň ředitelem moskevského muzea magie a vampyrismu Vladem Taupešem, přímým potomkem legendárního hraběte Drákuly. Nechyběly rovněž koncerty, výstava obrazů, festival fan-filmů "Bez bázně a svědomí", několik divadelních představení včetně světové předpremiéry druhého dílu trekkistické parodie pražského divadelního spolku "The Divadlo" (první díl je již dva roky k vidění v Divadle v Celetné a od sezóny 2005/2006 by tam měl být k vidění i tento díl druhý) stejně jako literární workshopy, křesty nových knih, slavnostní vyhlašování výsledků literárních soutěží, předávání všech možných cen a anticen za zásluhy o fandom i žánr SF&F&H jako takový a pochopitelně také filmové projekce. Příznivci Sithu samozřejmě nebyli též zklamáni, lady Zira odhalila další tajemství spjatá s temnou stranou Síly.
Byla zde také zahájená jednání směřující k tomu, aby se Academia Sithia stala plnoprávným klubem v rámci česko-slovenského fandomu se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.
Za zmínku snad ještě stojí celkem solidní umístění povídek Darth Ziry v literárních soutěžích a zlomyslnost nám nedovolí nepřipomenout, že Richard Klíčník (organizátor loňského Parconu) právě za něj jakož i za další své "zásluhy" o česko-slovenskou SF&F&H obdržel anticenu "Černá ďura" (pochopitelně se slavnostního vyhlášení neúčastnil a anticenu si nepřevzal).


Taurcon 2005

Na přelomu léta a podzimu je to s účastí na conech ze strany našich členů dost bídné. Navíc počátkem září začal Noir, kterému většina dala přednost, takže omrknout jak asi bude vypadat příští Parcon, jež má být součástí Taurconu, jeli z řad osob spjatých s Akademií jen Darth Zira, Darth Richie a Walleiharr (sestra-dvojče Darth Regise) s pár přáteli mimo Akademii.
Nic zaznamenáníhodného z hlediska Akademie se tam tudíž nepřihodilo, jen můžeme uvést, že Taurcon je další z rodu těch menších conů, které můžeme pro příště ostatním jen doporučit.
Podrobný report je již k dispozici.


Avalcon Speciál 2005

Darth Zira, Darth Richie a Darth Zvěmi využili toho, že účastníci letního Festivalu fantazie měli na vstupném slevu. Darth Zira navíc hodně přednášela, mj. i o Sithu a též všechny, kteří neměli v létě šanci vyslechnout si nejúspěšnější básně z "Darth Erbena", seznámila s čelnými sithskými básníky v rámci "Chvilky sithské poesie".
Jinak bylo k vidění množství zajímavých filmů, dalo se vyslechnout plno interesantních přednášek - a opět přišel i hrabě Dracula, tentokrát představoval filmy, které hodlá v ČR točit. Osobně si pro některé menší role vyžádal Darth Ziru, takže to bude docela veselé;-)
Podrobný report je v příslušné subsekci.


Koprcon 2005

Kruh se uzavřel a s ním i obě trilogie - jak ta filmová, tak Koprconská. Letošního třetího ročníku se z řad členů Akademie zúčastnili Darth Zira, lord Drussus, Darth Azazel, Darth Yenn, Darth Leilith, Darth Kendar, Darth Sind, Darth Regis, Darth Richie, Darth Goof, Darth Zvěmi a Darth Kostěj (teda doufám, že jsem na nikoho nezapomněla). Zájemci o konání přijímaček se nám neukázali, tak se všichni poznání chtiví mohli alespoň dozvědět plno zajímavého o Darthu Vaderovi a Sithech obecně, především pak o neoficiálním hlavním hrdinovi Epizody III a "šedé eminenci" celé nové trilogie Darthu Sidiousovi. Opravdu to Darth Zira jako přednášející neměla v úmyslu, chtěla mluvit pouze o Anakinovi, jenže vyhnout se jakékoli zmínce o jeho vztahu s budoucím mistrem se nedalo - a publikum se ptalo a ptalo a ptalo... takže přednáška trvala skoro třikrát déle, než byla původně plánována.
V rámci galavečera byly vyhlášeny výsledky soutěže "O Palpyho kšandy", vítězku Lanu Estari jsme sice nějakou chvíli naháněli, ale nakonec vše dobře dopadlo. Na pódium se dostavila, takže si mohla kromě diplomu a dalších hodnotných věcí převzít i císařovy apartní růžové punčošky. Proč punčošky a ne kšandy? Vy jste snad její oceněné dílo ještě nečetli? Tak hybaj!!!


Fénixcon 2005

Aniž by se na tom domluvili, Fénixconu 2005 se kromě Darth Ziry a Darth Richieho zúčastnili i Darth Zvěmi, Darth Kostěj a Darth Morgaine.
Jaký byl si můžete přečíst v podrobném reportu, z hlediska Akademie se na něm nic příliš podstatného nepřihodilo, snad jen to, že se nám konečně podařilo zajistit podobenky Darth Kostěje.
V každém případě je to ale velmi pohodová předvánoční záležitost, která se navíc koná v místě dopravně velmi dobře dostupném, tudíž ji všem vřele doporučujeme.


Pragocon 2006

Hlavní organizátor Fořtík se už loni velmi snažil konkurovat Klíčníkovi v tom, kdo uspořádá horší con - a letos z tohoto "souboje titánů" nejspíš již vyšel vítězně. Snad ani Pentacon 2002 nebyl tak hrozný. A nebo nás tak rozmazlila profesionálně odvedená práce organizátorů na jiných conech, že amatérštinu nejhrubšího zrna, jaká byla letos na Pragáči předvedena, již nehodláme tolerovat.
Dlouho očekávané, leč tentokráte opravdu velmi mizerně organizačně zvládnuté, akce se z řad členů Akademie účastnili Darth Zira, lord Drussus, Darth Richie, Darth Regis, Darth Morty - Gontar, Darth Leilith, Darth Zvěmi, Darth Yenn, Darth Paulus, Darth Taurnil, Darth Dagon a Darth Goof, z adeptů pak Tolgan a Marticzka. Vzhledem k posunutí Pragoconu o dva týdny doprostřed zkouškového období se sithužel nemohli zúčastnit žádní slovenští Sithové, pro které to za těchto okolností bylo zhola nemožné.
Nejdůležitější událostí z hlediska Akademie bylo to, že Darth Richie "cum laudae" prošel všemi nástrahami magisterských zkoušek a byl na obvyklém půlnočním ceremoniálu přijat mezi plnoprávné magistry a členy sithské rady. Dále se konaly tradiční sithské přijímačky, o štěstí se pokusili Darth Morty - Gontar a Marticzka, ovšem pouze Mortyho vědomosti byly dostatečné k tomu, aby se stal řádným discipulem. Při příležitosti již zmíněného ceremoniálu složil discipulskou přísahu a obdržel vkusný diplom. Marticzka chtěla složit aspoň přísahu discipuly futury, ale kamsi se nám večer zatoulala a ceremoniál nestihla - takže snad příště, třeba na Festivalu fantazie.
Konala se samozřejmě sithská osvěta - Darth Zira přednášela o Darthu Vaderovi, Darth Paulus rozebíral temné rejdy Sithů v období staré republiky, Shade se rozvyprávěla o Darthu Maulovi ze všech aspektů, lord Drussus vzdělánímilovné publikum poučil o psýché v boji a Darth Regis zase pobavil fanfilmy a jinými vtipnými klipy nejen na téma Star Wars.
Za zmínku snad ještě stojí vcelku úspěšné umístění povídek Darth Ziry ve všech literárních soutěžích, jejichž výsledky se na Pragoconu vyhlašovaly.


Eroticon 2006

Jako loni se i letos opět v kulturním domě "Kocour" na Proseku konal con zaměřený na erotiku nejen v fantastice. Oproti loňsku byl však o poznání komornější a také v kluturním domě přítomné děvy měly kostýmy o něco střízlivější. Těžko říci, co z toho bylo důvodem, že letos byla účast z řad členů a sympatizantů Akademie velmi malá, zúčastnili se pouze Darth Zira a Darth Richie. Dle našeho názoru je to trochu škoda, v příštím roce byste si tuto vpravdě jedinečnou akci rozhodně neměli nechat ujít.


Festival fantazie 2006

Účastnili se Darth Zira, Darth Richie, Darth Taurnil, Darth Regis, Darth Zvěmi, Darth Goof a Darth Dagon. Kromě vyhlášení výsledků "Darth Erbena" a tradiční sithské osvěty v podání Darth Ziry proběhly i sithské přijímačky. Zájemců bylo letos opravdu ohodně, ale vědomosti jednoho jediného byly dostatečné k tomu, aby složil "cum laudae" vědomostní část. U fyzických testů sice dostatečně dobře neuspěl, ale vstoupil do řad členů Akademie alespoň jako discipulus futurus pod jménem Darth Fel. Vzhledem k jeho značnému mládí (14 let) můžeme předpokládat, že se z něj zajisté plnoprávný discipulus dříve nebo později stane. Marticzka - ač byla na Festivalu přítomna - se necítila dobře (že by to vedro?), takže se pokusí zkoušky složit na Koprconu.
Academia Sithia na tomto conu prohloubila svou spolupráci s lidmi ze sci-fi klubu Maelström a navázala kontakty s adminy několika scifisticko-fantazáckých či fantazáckých webových stránek a s lidmi z klubu Siths Forever (další informace v reportáži nebo v sekci "Odkazy"). Za zmínku asi taky stojí vítězství povídky Darth Ziry ve veřejné kategorii soutěže "Vidoucí 2005".


Parcon - Taurcon 2006

Účastnili se pouze Darth Zira, Darth Richie a Darth Regis, takže se žádné sithské přijímačky ani jiné z hlediska Akademie podstatné věci nekonaly.
V rámci jedné přednášky (kterou měl někdo úplně jiný) se sice všichni přítomní snažili o náležitou sithskou osvětu, leč příliš úspěšní asi nebyli. Palpatine jako reprezentant či dokonce služebník Chaosu se nám moc nelíbí, ale asi jsme - vzhledem k názorům Vojty Čepeláka - těžko mohli docílit něco více, než že nakonec uznal aspoň to, že by to nás milovaný císař mohl dotáhnout na jednoho z BOHŮ Chaosu.
Za zmínku snad ještě stojí to, že povídky Darth Ziry opět nedopadly vůbec zle a že Akademie bude mít zase o něco větší vliv na fandomové dění - jak a v čem je překvapení, které brzo prozradíme.


Festival fantazie Speciál (dříve Avalcon Speciál) 2006

Účastnili se pouze Darth Zira a Darth Richie, takže se žádné sithské přijímačky ani jiné z hlediska Akademie podstatné věci nekonaly.
Přesto tahle akce - poprvé čtyřdenní - určitě stála za to a udělal chybu každý, kdo na ní nebyl. Ačkoli chápeme, že Darth Regis a Walleiharr jako spoluorganizátoři SKONu měli plné ruce práce a tudíž být nemohli ani kdyby chtěli. Pár bulvárních drbů z ní se vbrzku na stránkách objeví!


SKON 2006

Účastnili se Darth Zira, Darth Richie, lord Drussus, Darth Regis, Darth Yenn a Tolgan, ovšem akce byla zasvěcena temnotě obecné, nikoli pouze té sithské. Ani to však není málo, temnota si své šíření zajisté zaslouží. Z hlediska Akademie se nic podstatného neudálo, ačkoli... fota sithských mistrů v rakvích jsou přinejmenším zajímavá. Doporučujeme prostudovat si příslušné webové stránky, abyste viděli, o co jste přišli a na co se (snad) můžete těšit příští rok. Pár postřehů bude taktéž vbrzku dodáno.


Koprcon 2006

Účast nebyla tantokrát příliš velká, pouze Darth Zira, Darth Richie, lord Drussus, Darth Goof, Darth Leilith a Darth Yenn. I tak se ale konala patřičná sithská osvěta a na slavnostním galavečeru byly oficiálně vyhlášeny výsledky "Sithského holocronu ARPS III". Z nadějných autorů se dostavila pouze Virimith Stoker, která si převzala diplom, originální sithský kalendář a taktéž na vlastní uviděla, co může v některém příštím ročníku vyhrát, když bude psát ještě lépe než dosud.
Zaznamenání hodné je nejspíš i velmi dobré umístění povídek Darth Ziry v soutěžích nepořádaných Akademií.


Fénixcon 2006

Účastnili se jen Darth Zira, Darth Richie, Darth Goof a Darth Morgaine, takže se zde žádné sithské přijímačky ani jiné z hlediska Akademie podstatné události neodehrály.
Chybu však dělá každý, kdo si nechá ujít tento vrcholně pohodový a zábavný (stačí jediné jméno - Nalim Lidochaz) poslední con roku. Podrobný report bude v příštím updatu.