ARS SITHIA (UMĚNÍ SITHU)

Jak již bylo anoncováno, pod záštitou Akademie vznikl projekt, který je jednoznačně orientován na všechny ty, kteří jsou poněkud bojovněji naladění, nazvaný Ars Sithia (dále AS). Jedná se o výcvikovou organizaci s jednoznačně hierarchickým (nikoli tedy více či méně demokratickým) uspořádáním, která působí pod záštitou Sithské akademie jako celku. AS se zabývá výukou, školením a výcvikem té části „umění Sithů“, kterou by bylo lze s jistou nadsázkou nazvat „uměním boje“. Akce AS probíhají buď formou výjezdu či soustředění (zaměřených zpravidla na jednu oblast) nebo během conů (zde povětšinou v rámci linie SW).
Striktně hierarchická struktura přesně řečeno znamená, že během akcí AS panuje tvrdý dril – jinak se totiž ničemu (jako šermu, střelbě apod.) pořádně naučit nelze. Absolutně nejvyšší autoritou je Lord Tyranus, který je při zadávání příkazů a úkolů limitován pouze sám sebou. Jinými slovy to znamená, že vám mohou být zadávaný jakékoli příkazy či po vás být požadovány jakékoli úkoly, které sám školitel dokáže. Tudíž vás nikdo nebude nikdy nutit, abyste dělal věci nemožné a nesmyslné, které opravdu nelze provést. Svrchovanému velení Lorda Tyrana podléhají další školitelé a instruktoři (rozdíl mezi nimi snadno poznáte), kteří se starají se o vlastní výcvik (takže jsou něco jako jeho asistenti), nicméně pokud se Lordu Tyranovi zlíbí, oni též mohou samostatně vést některé tréninky. Na straně druhé i Lord Tyranus ve většině případů působí sám jako „trenér“.

Jak již jsme několikráte zdůrazňovali, Academia Sithia a její akce jsou plně otevřené nejen jejím členům a sympatizantům, ale veškeré široké veřejnosti. Ars Sithia v tomto tím pádem není žádnou výjimkou, spíše naopak - tréninků, školení a soustředění, které probíhají v jejím rámci, se může zúčastnit kdokoli bez ohledu na to, jaký (kladný či záporný) vztah k Sithu nebo Akademii má. Účast na akci je podmíněna pouze složením zápisného (obvykle ve výši 50 Kč) a dodržováním pravidel AS. Z peněz získaných zaplacením zápisného se hradí veškeré náklady spojené s pořádáním akce, nejčastěji občerstvení a odměny pro ty nejlepší, takže se rozhodně nemusíte bát, že by zmizely na nějaké „konto BAHAMY“. Jestliže někdo nerespektuje základní pravidla akce pořádané AS a svým chováním tak narušuje výcvik ostatních nebo dokonce celou akci, může být Lordem Tyranem (či v jeho nepřítomnosti jiným školitelem) z akce vyloučen bez nároku na vrácení uhrazeného zápisného.

Ars Sithia jako organizace byla slavnostně zřízena ad Feriationis Aequilibritatis Vim Anno III Rei Publicae Sithiae (na Svátek rovnováhy Síly - 23. září 2005) a její první akce se konala v Praze hned ten stejný víkend. Ve dnech 24. – 25. září v Praze – Stodůlkách proběhlo šermířské soustředění zaměřené na zvládnutí základních a lehce pokročilých technik šermu. Probíhalo po oba dva dny od cca 10.30 do 18.00.

Další akcí bude Aréna, která proběhne na letošním Koprconu
Aréna je jeden z freewarových simulátorů Close Combat System, který používají rekruti z Akademie. Dovoluje nastavonvat různé stupně obtížnosti a tréninkem se rekrut stává stále lepším a lepším. Toto je horká novinka, verze puštěná mezi prosté plebejce z řad celého vesmíru, aby si otestovali své síly a změřili je na tomto Sithském tréninkovém zařízení. Jediným certifikovaným a oprávněným provozovatelem této freewarové verze pro plebs je Ars Sithia, in absencia Academia Sithia.
Tedy - neváhejte a pojďte vyzkoušet kolik toho neumíte a na jakém levelu odpadnete. Ti, kteří se probojují až nakonec, budou odměněni, ale upřímně pochybujeme, že někdo tak dobrý bude, pokud není Sith...

Těšíme se na Vás.
Za Ars Sithia lord Drussus jako první Lord Tyranus