AKCE

Academia Sithia a její členové žijí velmi společenským životem a magistři se - v souladu se svým posláním - ze všech sil snaží svým discipulům předávat zkušenosti kdykoli a kdekoli je to možné.
V Praze bydlící, studující, pracující či ti, jež jsou schopni se do ní poměrně často a bez nesnází dopravit, se scházejí pravidelně ve středu v podvečer až večer (cca od 18 do 23 hod.) v Dejvické čajovně (ulice V. P. Čkalova 12 – zhruba na poloviční cestě mezi stanicemi metra Hradčanská a Dejvická) a na sobotních dopoledních trénincích šermu na Velké Ohradě ve Stodůlkách (sraz v 10.00 na stanici metra Luka). Pro ostatní jsou pak určeny cony, larpy a speciálně za účelem setkávání a tréninku organizované výjezdy – zpravidla na chaty a chalupy nebohých rodičů členů Akademie.
Pro ty, kteří ještě nikdy na podobné akci nebyli, jsou zde k dispozici reporty a fotografie z těchto akcí – které jsou zde ostatně i pro ty z nás, kteří jsme se zúčastnili, pro osvěžení paměti či pouhé pobavení.

Od roku 2004 Academia Sithia vyhlašuje literární soutěže ve Star Wars fan-fiction tvorbě (bližší podrobnosti v sekce "Soutěže") a od podzimu 2005 k nim měl přibyl a postupně se rozvíjí také projekt Ars Sithia, který je orientovaný na ty méně intelektuálně (ale o to více bojovně) zaměřené členy a sympatizanty Akademie.
Feriatio Aequilibritatis Vim Anno III Rei Publicae Sithiae (Svátek rovnováhy Síly - 23. září 2005) se stal dnem oficiálního zřízení organizace Ars Sithia (AS), která vznikla a bude působit pod patronátem Akademie. Její první akce se uskutečnila hned o víkendu 24. až 25. září 2005.
Více informací o AS ZDE
Na akce AS se lze přihlašovat nebo se na další podrobnosti o ní tázat na adrese Ars.Sithia@seznam.cz

Nejvýznamnější akcí nadcházejícího občanského roku 2007 jsou zajisté oslavy 30. výročí premiéry filmu Hvězdné války (později Epizoda IV Nová naděje), na které se někteří z nás odeberou na oficiální Star Wars Celebration do Londýna - bližší podrobnosti v sekci "Zajímavosti".
Z hlediska českých fanoušků je nejbližší významnou akcí SithCon, který by měl proběhnout v rámci Festivalu fantazie 2007 počátkem července. O této akci informujeme podrobněji v příslušné sekci. Předpokládáme na něm mj. i konání sithských přijímaček.


Od okamžiku vzniku Academiae Sithiae se její členové účastnili následujících conů:

Eurocon 2002
Pentacon 2002
Avalcon Speciál 2002
Pragocon 2003
Avalcon – Parcon 2003
Istrocon 2003
Koprcon 2003
Pragocon 2004
Festival fantazie 2004
Parcon 2004
Avalcon Speciál 2004
Koprcon 2004
Fénixcon 2004
Pragocon 2005
Trpaslicon 2005
Eroticon 2005
Festival fantazie 2005
Taurcon 2005
Avalcon Speciál 2005
Koprcon 2005
Fénixcon 2005
Pragocon 2006
Eroticon 2006
Festival fantazie 2006
Parcon - Taurcon 2006
Festival fantazie Speciál 2006 (dříve Avalcon Speciál)
SKON 2006
Koprcon 2006
Fénixcon 2006
Pragocon 2007
Trpaslicon 2007
S Con 2007

Budeme se snažit co nejrychleji ke každému conu dodávat základní informace, týkající se především dění v Akademii (podrobné a subjektivní dojmy jednotlivých členů Academie budou postupně k dispozici v subsekci "Reporty" a podrobnější fotogalerie – viz subsekce "Fotky")


VÝJEZDY

Academia Sithia po dobu své existence organizovala čtyři výjezdy:

Na jaře 2003
Na podzim 2003
Na podzim 2004
Na podzim 2005

a kromě toho se její členové v hojném počtu účastnili dalších akcí, larpů apod., z nichž některé i spoluorganizovali:

Affaiacon 2003 v červenci 2003
Spithcon v dubnu 2004
Underworld v květnu 2004
Půlnoční premiéra Epizody III v noci z 18. na 19. května 2005
Koncert filmové hudby 31. května 2005
Velikonoční koncert filmové hudby 11. dubna 2006

I z těchto akcí budou postupem času k dispozici základní informace a případně i podrobné reporty účastníků.


Cony   Výjezdy   Reporty   Fotky