CVIČNÝ TEST

Nejste si jisti, zdali jsou Vaše znalosti dostatečné k tomu, abyste mohli „cum laudae“ složit přijímací testy? Není nic snazšího. Zkuste si je na nečisto!

Zkušební otázky

1. Která posloupnost Temných Lordů je správná?
a) Naga Sadow – Exar Kun – Marko Ragnos – Darth Vader
b) Exar Kun – Marko Ragnos – Naga Sadow – Darth Vader
c) Marko Ragnos – Naga Sadow – Exar Kun – Darth Vader
d) Marko Ragnos – Naga Sadow - Darth Vader – Exar Kun

2. Která z následujících osobností nepatří mezi zakladatele Povstalecké aliance?
a) Mon Mothma
b) Garm Bel Iblis
c) Leia Organa
d) Bail Organa

3. Jak se jmenoval ISD z Epizody IV, na kterém se nacházel Darth Vader?
a) Tyrant
b) Avenger
c) Devastator
d) Chimaera

4. Byl Darth Maul vynálezcem dvoučepelového lightsaberu?

5. Kolikrát byl Palpatine zvolen Nejvyšším kancléřem?

6. Jak se jmenoval jedijský mistr hraběte Dookua?
a) Ki-Adi-Mundi
b) Yoda
c) Yaddle
d) Plo Koon

7. Jaké rasy byl Darth Maul?
a) Zabrak
b) Rodian
c) Szon
d) Fallen

8. Které z těchto materiálů odolají lightsaberu?
a) lightsabre, vibroblade, mandaloriánská ocel, helma Darth Vadera
b) lightsabre, force pike, mandaloriánská ocel, sithský alchymistický meč
c) sithský alchymistický meč, force pike, zbroj Boby Fetta, zábradlí na můstku Cloud City
d) sithský alchymistický meč, vibroblade, mandaloriánská ocel, lightsabre

9. Kdo vládl Impériu bezprostředně po bitvě u Endoru?
a) Sate Pestage
b) Ysanne Isard
c) Gilad Pellaeon
d) Vill Goir

10. Který Sith přežil nejdéle (zhruba 4 tisíce let)?
a) Simus
b) Freedon Nadd
c) Darth Sidious
d) Exar Kun

11. Jaké rasy byl Darth Vader?

12. Ze které planety pocházel Darth Sidious?

13. Kdy zhruba byl vyroben první sithský holocron?
a) 14 000 let před Epizodou IV
b) 7 000 let před Epizodou IV
c) 5 000 let před Epizodou IV
d) 2 000 let před Epizodou IV

14. Který z následujících Sithů nikdy nebyl členem řádu Jedi?
a) Exar Kun
b) Freedon Nadd
c) Darth Sidious
d) Darth Vader

15. Jak se jmenoval hlavní konstruktér první Hvězdy smrti?
a) Raith Sienar
b) Bevel Lemelisk
c) Lira Vessex
d) Firmus Piett

16. Čím je pro Sithy významná planeta Arkania?
a) narodil se tam Darth Tyranus
b) nacházela se tam slavná sithská knihovna Veeshase Tuwana
c) nachází se tam mauzoleum Temných Lordů
d) byla sídelním městem Sithské říše

17. Kdo zavedl tzv. „zákon dvou“ (v řádu Sith existuje jen jeden mistr a jeden učedník)?
a) Freedon Nadd
b) Ludo Kressh
c) Darth Sidious
d) Darth Bane

18. Proč nemohou Jedi zničit sithské artefakty?
a) všechny už byly zničeny při vybombardování knihovny Veeshase Tuwana
b) jsou chráněny temnou Silou, takže žádný Jedi se k sithskému artefaktu nemůže přiblížit, protože by zemřel
c) k jejich zničení je třeba použít temnou Sílu
d) jsou tak dobře ukryté, že je nelze nalézt

19. Kde se nacházel Massasijský chrám?

20. Která firma vyráběla ISD a SSD?
a) Kuat Drive Yards
b) Sienar Fleet Systems
c) Aralyd Industries
d) Cygnus Spaceworks

21. Kdo je Dark Woman?
a) Jedi
b) Dark Jedi
c) Sith
d) Krath

22. Kde byl postaven štít, chránící druhou Hvězdu smrti?

23. Kolik TIE-fighterů unese ISD?

24. Na které planetě se Exar Kun setkal s duchem Freedona Nadda?
a) na Ziostu
b) na Ondoru
c) na Korribanu
d) Na Yavinu IV

25. Co to bylo „Velké schizma“?
a) zásadní roztržka mezi imperiálními veliteli v době tzv. „aféry s falešným Thrawnem“
b) spor mezi lordem Vaderem a princem Xizorem
c) nesouhlas části tajné služby s tzv. „Tarkinovou doktrínou“
d) rozkol v řádu Jedi ohledně toho, jaké aspekty Síly se mohou zkoumat a používat

26. Který sithský lord po své smrti splynul se světlou stranou Síly?

27. Kdo zabil Dark Jedie na Dagobahu?

28. Co je filosofie TYIA?
a) způsob poznávání Síly
b) názor, že vše dobré musí mít svůj opak i ve zlu i naopak
c) nemoidánský názor ve stylu: „vše co děláš, dělej pro prachy“
d) filosofický názor běžný ve vyšších kruzích Impéria, tvrdící, že všechny rasy mimo lidskou jsou předurčeny k otroctví

29. Victoria Star Destroyer je dlouhý
a) 600 m
b) 900 m
c) 1200 m
d) 1600 m

30. Jaká loď byla použita jako základ pro Corellian Assasin?

Výsledky včetně stručného zdůvodnění:

Ačkoli se valná většina odpovědí na všechny testové otázky dá najít na těchto stránkách, případně na stránkách CSWU či v dosud v češtině vydaných encyklopediích (Stručný průvodce postavami, Stručný průvodce rasami a Stručný průvodce po vozidlech a dopravních prostředcích), je nám občas některými vytýkáno, že nemáme k testu i odpovědi. Proto to napravujeme a v této nové verzi testu i uvádíme:

Ad) 1: správná odpověď je c) Prvním historicky doloženým sithským vládcem je Marka Ragnos, v oficiálních datacích uváděný jako 9. temný lord, po něm nastoupil Naga Sadow jako 10. temný lord, po porážce Nagy Sadowa byla sithská říše v područí republiky a její nezávislost obnovil až Exar Kun, který je oficiálně uváděný jako 11. temný lord (Darth Revan ani Darth Malak nejsou z nám prozatím neznámého důvodu považováni za právoplatné temné lordy). Darth Vader je oficiálně uváděn jako 12. temný lord ze Sith, patrně mu byl tento titul udělen samotným císařem Palpatinem (Darthem Sidiousem). Někteří naši vědci mají pochybnosti, zda by neměl být Darth Vader v pořadí až 13. temný lord, protože mnozí považují za nemožné, že by jeho předchůdcem v této funkci nebyl právě sám Darth Sidious, který poté, co se stal vládcem celé galaxie, již o titul temného lorda ze Sith neměl až takový zájem a tudíž jej propůjčil svému učedníkovi jako odměnu a na důkaz toho, že si jej váží.

Ad) 2: správná odpověď je opět c), princezna Leia Organa byla v době založení povstalecké aliance ještě dítě, navíc hlavními zakladateli tohoto spolku byl triumvirát bývalých senátorů císařského Senátu (u Baila Organy a Mon Mothmy je dokonce nade vší pochybnost doloženo, že se jednalo o staré politické harcovníky, sloužící jakémukoli režimu, neboť byli senátory již za staré republiky).

Ad) 3: správná odpověď je zase c), křižníky Tyrant a Avenger byly součástí Eskadry smrti, Avenger byl ten křižník, kterému velel kapitán Neeedo a který neúspěšně pronásledoval Falcon Hana Sola. Chimaera byla loď, která se pod velením kapitána (pozdějšího admirála Pellaeona) účastnila bitvy u Endoru a posléze se stala vlajkovou lodí velkoadmirála Thrawna.

Ad) 4: Nebyl, pouze buď „znovuobjevil“ již vynalezené nebo se o existenci dvoučepelového lightsaberu dozvěděl jinak a tento vynález použil, původním vynálezcem této zbraně byl Exar Kun.

Ad) 5: Dvakrát, volební období Nejvyššího kancléře je čtyřleté a může být zvolen maximálně dvakrát po sobě, ale kvůli tomu, že v průběhu jeho druhého funkčního období započaly v galaxii vážné nepokoje (povstání separatistů), Senát mu volební období mimořádně prodloužil.

Ad) 6: správná odpověď je b), je o tom jasně řeč v Epizodě II.

Ad) 7: správná odpověď je a), tato rasa je také někdy nazývána iridonianští zabrakové podle planety svého původu.

Ad) 8: správná odpověd je b), kromě jiného lightsaberu mu odolá pouze mandaloriánská ocel (ze které bylo vyrobené jak brnění Dartha Vadera, tak i Jango Fetta, po kterém je zdědil jeho syn/klon Boba Fett), zbraň císařovy elitní Rudé gardy force-pike a dávnou sithskou magií vytvořená alchymistická ocel, která se používala především k výrobě ručních zbraní.

Ad) 9: správná odpověď je a), byl někdejším Palpatinovým asistentem (prakticky skoro od počátku jeho senátorské kariéry) a později jím byl jmenován velkovezírem, novým císařem se stal díky podpoře tehdejší imperiální tajné služby a především její ředitelky Ysanne Isard.

Ad) 10: správná odpověď je d), Exar Kun se skrýval na Yavinu IV nejen v době povstání, ale i poté, co zde byla Lukem Skywalkerem zřízena nová Jedijská Akademie, v této době se mu podařilo přivést některé padawany k temné straně.

Ad 11): Vzhledem k tomu, že to byl původně rytíř Jedi Anakin Skywalker, tak člověk.

Ad) 12: Jelikož se jedná o senátora, Nejvyššího kancléře republiky a posléze císaře Palpatinea, tak oficiálně je uváděno, že z Naboo. Jaká je skutečná pravda ovšem s úplnou jistotou nevíme, protože jeho původ, rodina, život v mládí a dokonce i samotný věk jsou stále zahaleny tajemstvím a je dokonce možné, že sám Palpatine se dopouštěl z nejrůznějších důvodů záměrných dezinformací o svém životě.

Ad) 13: správná odpověď je a), bylo to v období tzv. „sithské střední říše“, které začíná vládou polomýtického krále Adase v roce 16000 BSW4 a končí zřízením knihovny Veeshase Tuwana v roce 7000 BSW4.

Ad) 14: správná odpověď je c), i našim badatelům zůstává stále utajeno, jakým zázrakem někdo tak mimořádně nadaný na používání Síly, jako byl Palpatine/Darth Sidious, nebyl již v ranném dětství odhalen a násilím vzat do učení do chrámu Jedi jako tisíce jiných dětí, žijících na planetách na území republiky.

Ad) 15: správná odpověď je b), za svou konstrukční chybu zaplatil životem a jeho poprava byla z psychologických důvodů velmi nepříjemná a bolestivá. Vzápětí byl ovšem znovu oživen císařem, který si byl vědom toho, že se jedná o mimořádného technického génia, který je tím pádem nesmírně užitečný jak pro něj, tak pro celé Impérium. Za svůj život byl Lemelisk popraven a znovuoživen celkem 7x, definitivně byl popraven až Novou republikou ve vykonstruovaném procesu jako válečný zločinec. Za zmínku ještě stojí, že tomuto válečnému tribunálu předsedal povstalecký generál Crix Madine, který ovšem svou kariéru začínal jako velitel speciálního imperiálního komanda, tedy jednalo se o minimálně stejně velkého válečného zločince, jako byl jím odsouzený nebohý konstruktér.
Jinak kapitán (později admirál) Firmus Piett pochopitelně nikdy nic nezkonstruoval, zato Reith Sienar a Lira Vessex byli dalšími technickými génii Impéria, Sienar byl hlavním tvůrcem všech typů stíhaček TIE a Lira Vessex (jejíž otec konstruoval první typy křižníků od starorepublikových Aclamatorů, přes třídu Victory až po klasické ISD) se zapsala do dějin tím, že na žádost císaře vytvořila do té doby svými rozměry nevídané imperiální křižníky třídy Super, včetně všem dobře známého Vaderova Executoru, jež byl prvním z této třídy.

Ad) 16: správná odpověď je b), pro republiku a řád Jedi byla ovšem tato planeta zajímavá především svými diamantovými doly, největšími a nejbohatšími v celé galaxii, což se stalo tamnímu sithskému obyvatelstvu a celé sithské kultuře a vzdělanosti osudným. Mauzoleum temných lordů se nacházi na Korribanu, hrabě Dooku pocházel z planety Serenno (jeho celý titul zněl Dooku, hrabě ze Serenna) a která planeta byla v době staré sithské říše jejím sídelním městem není stále jasné, s největší pravděpodobností to ale byl Ziost.

Ad) 17: správná odpověď je d), učinil tak po katastrofální porážce v tzv. „bitvě mezi Bratrstvem temnot a Armádou světla“ na Ruusanu, kterou přežil jako jediný sithský lord, a po následné cestě na měsíc Dxun, kde v hrobce Freedona Nadda nalezl sithský holocron.

Ad) 18: správná odpověď je c), což je jedním z mála pozitiv, protože Jediové tyto artefakty „aby nepadly do nepovolaných rukou“ zavřeli pod zámek na Coruscantu částečně ve svém chrámu a částečně v depozitářích hlavního muzea, kde se k nim ovšem díky tomu mohli dostat jak někteří zvědaví učedníci a mistři řádu Jedi (nejvíce podezřelým, že je pečlivě zkoumal, je samozřejmě pozdější lord Tyranus, není to ovšem vyloučeno ani u Freedona Nadda, Exara Kuna, Darth Revana, Darth Malaka a pochopitelně i Anakina Skywalkera), tak dokonce i osoby jiné – zde je nejpravděpodobnější, že se k nim mohl dostat snadno Palpatine.

Ad) 19: Je to určitá ironie či kouzlo nechtěného, ale právě na Yavinu IV, který si rebelové vybrali za svou základnu a poté zrovna zde Luke Skywalker založil novou Akademii Jedi.

Ad) 20: správná odpověď je a), Sienar Fleet Systems vyráběla všechny typy stíhaček TIE, Aralyd Industries pozemní techniku jako AT-AT, AT-ST apod. a Cygnus Spaceworks poměrně málo používané (pro svou finanční nákladnost) stíhačky s hyperprostorovým pohonem, ovšem tato firma je zase zajímavá z toho důvodu, že na rozdíl od mnoha menších i větších firem nikdy nezradila Impérium, ačkoli hlavní zbrojní zakázky dostávaly firmy jiné, především ty výše jmenované.

Ad) 21: správná odpověď je a), byla mistrem Aury Sing.

Ad) 22: Na měsící Endor.

Ad) 23: přesně 72 – pět letek (z nichž každá má po 12 strojích) klasických TIE-fighterů a jednu letku (opět o 12 strojích) TIE-bomberů.

Ad) 24: správná odpověď je c), není doložen výskyt jediného ducha sithského lorda na Ziostu ani Ondoru, pouze Exar Kun se dokázal skrývat 4000 let na Yavinu IV, s ním se ovšem Freedon Nadd, co žil od půl milénia dříve, logicky setkat nemohl.

Ad) 25: správná odpověď je d), došlo k němu kolem roku 11500 BSW4 a jeho následkem byl jednak odchod poměrně velkého počtu bývalých Jedi na území sithské říše, jejíž původní civilizaci tímto zásadně změnili a napomohli jejímu značnému intelektuálnímu a kulturnímu rozkvětu ke konci střední říše a především v tzv. „Klasickém období“, a dále pak vznik proroctví o vyvoleném, který přinese rovnováhu Síly.

Ad) 26: traduje se to o Darthu Vaderovi, který nakonec Sith zradil, ovšem vzhledem k tomu, že podle sithské filosofie Síla nemá žádné strany a je jen jedna, lze odpovědět i tak, že buď žádný a nebo všichni.

Ad) 27: Mistr Yoda – a to v té jeskyni, kde pak podle něj sídlila temná strana (nejspíš duch zabitého), jinak by přece zcela logicky nejen nevěděl o přesných klimatických podmínkách na této planetě (a možná ani o její existenci jako takové), ale především o tom, že díky silnému výronu temné strany bude pro Sithy jeho existence prakticky neodhalitelná, bude-li se zdržovat v bezprostřední blízkosti této jeskyně.

Ad) 28: správná je odpověď a), její základní principy byly vypracovány již ve staré sithské říši, za jejího „otce zakladatele“ někteří badatelé považují polomýtického krále Adase, jiní zase Veeshase Tuwana, po kterém právě proto byla pojmenována hlavní sithská knihovna.

Ad) 29: správná odpověď je b), jedná se o menší typ imperiálního křižníku, 1600 metrů měří klasický ISD.

Ad) 30: základem je corelliánská korveta, jejímž nejznámějším představitelem je Tantive IV princezny Leiy.