PŘÍSAHA
Na rozdíl od džedájů nemá Sith žádný základní kodex. Nejsme však rebelská pakáž, abychom žili v naprosté anarchii. Proto existují určité zásady, které je třeba aby dodržoval každý, kdo chce být Sithem. Ty nejzákladnější z nich shrnuje text sithské přísahy, kterou skládá každý, kdo se chce stát plnoprávným členem Academie. Jelikož si potrpíme na tradice a atmosféru, přísaha je skládána veřejně a slavnostně na conech či podobných akcích (viz fotografie z akcí) a po jejím složení každý do té doby adept získává též vkusný diplom potvrzující jeho členství v Academii a hodnost (žebříček hodností – viz Statut). Oficiálním ceremoniálním jazykem Sithu je latina (a neptejte se kousavě proč, jak předchozí Lord niger, tak i současná Lady nigra jakož i někteří další významní členové Academie jsou na ironii podobného druhu značně alergičtí, takže byste mohli snadno přijít k úhoně), ale pro neznalé tohoto úžasného jazyka vždy uvádíme překlady do češtiny.

I.	SITH SUM, ERGO SCIENTIAM VERAM QUAERO
II.	SITH SUM, ERGO POTENTIAM VIM NIGRAE SCIO
III.	SITH SUM, ERGO ANIMA CALIGINIS SUM
IV.	SITH SUM, ERGO REMISSIONEM PACEMQUE IGNORO
V.	SITH SUM, ERGO TRIVIALITA CONTEMNO
VI.	SITH SUM, ERGO TIMOREM CAREO
VII.	SITH SUM, ERGO EXTRA BONUM MALUMQUE CONSTO
VIII.	SITH SUM, ERGO IMPERARE FAS IUSQUE HABEO
IX.	SITH SUM, ERGO MODO SITH SEQUOR, FIDO ET PAREO

I.	Jsem Sith, pročež hledám skutečné poznání
II.	Jsem Sith, pročež znám moc temné strany
III.	Jsem Sith, pročež jsem duší temnoty
IV.	Jsem Sith, pročež neznám klid a mír
V.	Jsem Sith, pročež pohrdám všedností
VI.	Jsem Sith, pročež se mne strach nedotýká
VII.	Jsem Sith, pročež stojím mimo dobro a zlo
VIII.	Jsem Sith, pročež je mým právem i osudem vládnout
IX.	Jsem Sith, pročež jsem věrný pouze Sithu, pouze jemu důvěřuji a jej poslouchám