HISTORIA ACADEMIAE SITHIAE
(HISTORIE SITHSKÉ AKADEMIE)

Academia Sithia byla oficiálně zřízena na přelomu jara a léta roku 2002. První discipulové byli do Akademie přijati na Pentaconu 2002 a Akademii jako hlavy prozatímně spravovali společně oba dva její duchovní otcové. Od té doby se začala rychle rozvíjet: na Pragoconu 2003 byli přijati další noví učedníci a jmenováni první noví mistři, také zde byl přijat Statut Academiae Sithiae a proběhla první řádná volba její hlavy – Lordem nigerem (Dark Lordem) se stal magister Darth Abaddon.
1. května (Kalendae Ragnosii) 2003 byla ustavena Res Publica Sithia a toto datum bylo zvoleno za počátek nového sithského kalendáře, který byl přijat vzápětí.
Na prvním sithském výjezdu a poté i na Avalconu 2003 byli do Akademie přijati další noví discipulové, tento trend pokračoval také na prvním ryze Star Wars conu po skončení kolínského Rauconu – kopřivnickém Koprconu. Nedlouho poté, těsně po vánocích 2003, pro nával pracovních a jiných povinností Darth Abaddon na svou funkci hlavy Akademie rezignoval a Sithská rada zvolila první Lady nigru (Dark Lady) v dějinách řádu Sith, stala se jí magistra Darth Zira. Její slavnostní inaugurace proběhla na Pragoconu 2004. Od té doby byla do funkce dvakrát opakovaně znovuzvolena a hlavou Akademie je dosud.
Na Festivalu fantazie 2004, na Koprconu 2004 i na Pragoconu 2005 byli opět přijati noví discipulové a přísahy složili i noví discipulové futurové, mezi tím se uskutečnil další samostatné výjezdy Akademie, prozatím poslední z nich na přelomu září a října 2004. Členové Akademie od roku 2004 také začali jezdit na daleko větší množství conů ročně, na některých z nich přednášejí, vedou workshopy apod. Sithský osvěta se stala tradicí nejen starwarsáckých Koprconů, ale i Pragoconů a Festivalů fantazie. Academia Sithia začala organiozovat vlastní literární soutěže (viz sekce "Soutěže")a také propůjčovat čestný titul Lord sithius/Lady sithia honoris causa, první čestnou sithskou lady se stala Shade za svůj fanovský překlad románu Darth Maul Shadow Hunter (viz sekce "Literatura").
Více než polovina členů Akademie se pochopitelně zúčastnila "zlatého hřebu" posledních let v životě pravověrného starwarsáka - slavnostní půlnoční premiéry Epizody III Revenge of the Sith, v Praze v noci z 18. na 19. května 2005.

Důležitým mezníkem v životě Akademie bylo léto a podzim roku 2005. Na Festivalu fantazie 2005 bylo s příslušnými osobnostmi z vedení Česko-slovenského fandomu projednáno přijetí Academiae Sithiae do ČS Fandomu jako zcela řádného a plnoprávného sci-fi klubu. Formality trvaly kratší dobu, než jsme předpokládali, takže již ad Diei Iovi Adasii Vicesimi Primi Anno III Rei Publicae Sithiae (ve čvrtek 21. 7. 2005) byl uhrazen roční členský příspěvek za klub (ve výši 300 Kč) a ab Diei Soli Adasii Vicesimi Quarti Anno III Rei Publicae Sithiae (od neděle 24. 7. 2005) je Academia Sithia vedena jako členský sci-fi klub se všemi právy a povinnostmi na oficálních webových stránkách česko-slovenského fandomu. Hlava Akademie Darth Zira se (jako zástupkyně sci-fi klubu Akademia Sithia s právem hlasovacím) následně v říjnu 2005 zúčastnila - v doprovodu Darth Richieho - podzimní Porady ČS Fandomu. Více k fandomu na jeho stránkách - viz sekce "Odkazy".

Na Pragoconu 2006 přibyl nový magister a člen Sithské rady - stal se jím po magisterských zkouškách složených "cum laudae" (a s dosud nejvyšším počtem bodů v historii Akademie) náš hlavní webmaster Darth Richie. Případní zájemci o členství tak mají zase na výběr více osob, u kterých mohou studovat. Taktéž přibyl další nový řádný discipulus - dlouholetý discipulus futurus Darth Morty se konečně ohodlal (přesněji našel si čas) ke složení zkoušek, na kterých prokázal, že se po celou tu dobu rozhodně neflákal.
Na jaře 2006 byly navázány úzké přátelské vazby s Czech Empire a klubem Siths 4ever (viz sekce "Odkazy"), lady nigra se (opět v doprovodu Darth Richieho) zúčastnila jarní Porady ČS Fandomu, kde se zásadním způsobem zasloužila o zmodernizování statutu a dalších právních dokumentů ČS Fandomu a svým hlasem rozhodovala o udělování cen za zásluhy Mlok a Ludvík. Tu první - i jejím hlasem - získal bývalý šéfredaktor a dodnes stálý přispěvatel Sardenu (a též přispěvatel dalších sci-fi časopisů) Pagi a tu druhou obdržel - rovněž i jejím hlasem - za své nezapomenutelné conanologické přednášky se zpěvy a tanci Nalim Lidochaz.
Na letním Festialu fantazie 2006 přibyl do řad Akademie nový discipulus futurus a členové Akademie se v roce 2006 zúčastnili i mnoha dalších conů (přesný přehled v sekci "Akce", subsekci "Cony"), někteří z nich spoluorganizovali či jinak se podíleli na zdaru hororového haloweenského SKONu 2006 (viz sekce "Odkazy").

Dalším významným obdobím pro Akademii se stal podzim 2006. Lady nigra Darth Zira se nejdříve stala redaktorkou rubriky Bulvár Alfa Ralfa v časopise Pevnost a ab Diei Saturni Kunii Septi Anno IV Rei Publicae Sithiae (od soboty 7. 10. 2006) má Academia Sithia svého zástupce v nejvyším vedení ČS Fandomu - Lady nigra Darth Zira se stala členkou Rady ČS Fandomu.

Nejbližší další významnou událostí pro Akademii bude letošní Festival fantazie, na kterém poprvé v historii Akademie pořádá vlastní programovou linii - SithCon - viz příslušná sekce.