ČLENOVÉ

Za ty téměř tři roky samozřejmě došlo k množství posunů a změn a - jak už to tak bývá - většina původních zakladatelů má v současnosti jinou práci a starosti, které jim znemožňují pracovat pro Academii. Proto prozatím uvádíme pouze aktuální (aktivní) členy a především mistry. Není ovšem vyloučeno, že po čase „otcům zakladatelům“ vyjádříme svou úctu a díky mj. i tím, že zde uvedeme krátké informace o nich.

MAGISTŘI A ČLENOVÉ SITHSKÉ RADY:

Lady nigra Darth Zira

Dle svých vlastních slov se narodila na Corellii v roce 42 před Impériem, má v sobě - kromě něco málo zeltronské krve, jež jí propůjčuje jisté ne zcela obvyklé schopnosti - taktéž krev dávných sithských lordů, jejichž vzdáleným potomkem je, a jejím mistrem byl sám císař Palpatine. Faktem je, že tato tvrzení ji po vstupu do nově zřízené Akademie (na Pentaconu 2002) nezbavila nutnosti projít (byť velmi krátce) stupněm discipuly, ačkoli se od samého počátku podílela na formování Akademie jako takové. Hodnost sithské magistry získala na Pragoconu 2003, na Avalconu 2003 si ji první discipulové zvolili za svou magistru. Lady nigrou se stala počátkem roku 2004.
Její specializací je sithská historie, filosofie, diplomacie a magie.
V současnosti má pět discipulů "řádných" (Darth Taurnil – Arianus, Darth Zvěmi, Darth Morty – Gontar, Darth Sind a Darth Paulus), čtyři discipuly futury (Darth Dagon – Fladrif, lord Tivius, Darth Brennus a Darth Fel) a další adepti (Danny, Darth Dragonia - Sabé a Darth Tigris) se patrně časem jejími discipuly a discipulami též časem stanou.
Od roku 2003 poměrně pravidelně přednáší na conech – a to nejen o Sithu. Na těchto stránkách se budete pravidelně setkávat s její nikoli pouze fan-fiction literární tvorbou.
Za zmínku ještě stojí, že jejím adoptivním synem je šéf tajné služby New Empire.

Lord Drussus

Podle svého tvrzení je Yaka s mimořádným nadáním pro Sílu. Členem Akademie se stal na jaře roku 2003 a mistrem je od podzimu toho roku, ovšem již před tím se na práci pro Akademii podílel, např. byl jedním z hlavních porotců při fyzických testech již na Pragoconu 2003.
Byl hlavním organizátorem druhého sithského výjezdu v listopadu 2003 a vede pravidelné sobotní tréninky šermu. Taktéž se poměrně pravidelně vyskytuje téměř na všech zaznamenání hodných bitvách (jak dřevárnách, tak i železných) a larpech a občas přednáší i na conech.
Jako Lord Tyranus je hlavní osobou zodpovědnou za projekt "Ars Sithia"
Jeho hlavní specializací je bojové umění, taktika a strategie.
V současnosti má čtyři discipuly (Darth Leilith – Mary, Darth Regis, Darth Goof, Darth Yenn - Lianna), čtyři discipuly futury (Darth Bald, Darth Kostěj, Empress a Darth Morgaine - Su'rendil) a další adepti (Falon, Turiel, Lana Estari a Tolgan) se patrně vbrzku jeho discipuly a discipulami stanou.

Darth Azazzel – Starhawk

Původním povoláním pašerák, který se po vzniku Academie stal jejím členem a záhy i sithským mistrem. Vzhledem ke svému studijnímu vytížení a zejména k tomu, že se vynachází poněkud z ruky (v Trnavě) má v současnosti jediného discipula: Darth Kendara – lorda Mishmu.
Poměrně často přednáší na conech o kartách se SW a jinou SF&F tématikou.
Jeho hlavní specializací je technika a technologie.

Darth Richie

Takřka veterán mezi fanoušky sci-fi a fantasy, na cony jezdil již v dobách, kdy si většina ostatních členů Academie (byli-li vůbec na světě) tak maximálně hrála s kyblíčkem a lopatičkou na písku. Přesto mu existence Academie dlouho unikala a přijímací zkoušky dělal až na Festivalu fantazie 2004, kde je jako jediný ze všech adeptů složil „cum laudae“. Slavnostně přísahal věrnost řádu Sith na Koprconu 2004. Vzhledem k jeho dlouholetým zkušenostem a jiným mimořádným schopnostem sithská rada usoudila, že je způsobilý ke složení magisterských zkoušek na Pragoconu 2006. Vědomostní test se mu podařilo složit na 48,5 bodu z možných maximálních 50, což je zatím u magistrů naší Akademie rekord. V rámci příslušného ceremoniálu byl taktéž na Pragoconu 2006 slavnostně uveden do sithské rady.
Od této chvíle tedy může učit nové discipuly, rozhodl se pro specializaci na sithskou historii a dále též na techniku a technologii.
Je hlavním webmasterem těchto stránek a dále je pro Academii užitečným mj. i tím, že je dlouholetým hráčem i gamemasterem Shadowrunu a sběratelem sci-fi a fantasy literatury, komixů a PC her a vlastní jednu z nejrozsáhlejších sbírek filmů všeho druhu přinejmenším v Praze.

DISCIPULOVÉ
(řazeni dle toho, jak dlouho jsou členy Academiae)

Darth Taurnil – Arianus

Údajně nevlastní syn generála Maxmiliána Verse, povoláním profesionální voják, t. č. čerstvý veterán z mise KFOR. Discipulem se stal na Avalconu 2003, kde při vědomostních testech dosáhl dlouho nepřekonaného rekordu v počtu správných odpovědí. Z tohoto titulu se stal také generálním ředitelem nově zřízené Bibliothecy Sithiae na Arkanii.
Pro své vědomosti a schopnosti je nyní již oborovým magistrem pro obor sithské historie, kterou je oprávněn vyučovat, a z titulu této funkce má poradní hlas v Radě.
Občas také přednáší na conech a s jeho fan-fiction povídkami jakož i další tvorbou se budete na těchto stránkách pravidelně (doufejme) setkávat.
Abyste ho poznali i na fotkách z dávnějších akcí, druhá podobenka je z dob, kdy ještě nosil dlouhé elfí kadeře.

Darth Zvěmi

Discipulou se stala taktéž na Avalconu 2003, od té doby se - ač bydlí až v Břeclavi – účastní většiny sithských akcí. Na conech prozatím nepřenáší z důvodu značné časové vytíženosti, je mj. juniorskou vicemistryní ČR v šachu.
Doufáme, že zde budeme moci vbrzku otisknout něco více z její sci-fi tvorby. Tvrdí nám sice, že fan-fiction zásadně nepíše, přesto zde můžete nalézt jednu její povídku a snad nezůstane osamocená.

Darth Kendar – lord Mishma

Zkoušky „cum laudae“ složil na Koprconu 2003, přísahal slavnostně na Pragoconu 2004. Ač od nás ostatních vzdálen nejvíce - jeho bydlištěm je Prešov - snaží se účastnit minimálně dvou conů či jiných akcí ročně.
Kromě toho pořádá setkání slovenských Sithů, z nichž naprostá většina bydlí právě v regionu východního Slovenska.
Je prozatím jedním z hlavních fan básníků těchto stránek.

Darth Leilith - Mary

Sestřenice lorda Tivia a Dannyho, která přísahala věrnost Sithu na druhém výjezdu Academie a přijímací zkoušky „cum laudae“ složila na Koprconu 2003.
Účastní se dle svých sil a možností - taktéž není z Prahy, ba ani z Brna - většiny sithských akcí a předpokládáme, že se v dohledné době na těchto stránkách budete setkávat s její literární tvorbou jak básnickou tak i prozaickou ve stále větší míře.

Darth Goof

Manžel Darth Zvěmi, se kterou byl oddán ve jménu temné strany Síly na Pragoconu 2004.
Zkoušky složil „cum laudae“ rovněž na Koprconu 2003.

Darth Regis

Přísahu složil na Pragoconu 2004, přijímací zkoušky „cum laudae“ v létě 2004. Jelikož se již řadu let věnuje šermu, podílí se s lordem Drussem na pravidelných sobotních trénincích a v době jeho nepřítomnosti na conech je hlavním posuzovatelem fyzické připravenosti adeptů.
Účastní se skoro všech sithských akcí, z nichž některé i organizuje, naposledy třetí výjezd Academie v říjnu 2004. Taktéž je organizátorem či spoluorganizátorem množství larpů. Z akcí, kterých se účastnila podstatná část členů Academie, např. květnový Underworld byl převážně jeho dílem.
Je taktéž jednou z osob odpovědnou za projekt "Ars Sithia".

Darth Sind

Bratr Darth Kendara, který jak přijímací zkoušky „cum laudae“ tak i přísahu složil na Koprconu 2004.

Darth Yenn – Lianna

Dlouholetá fanynka Star Wars, která o členství v Akademii měla zájem od jejího vzniku na Euroconu 2002. Slib věrnosti Sithu složila už na Avalconu 2003, všechny části zkoušek konečně úspěšně dokončila ale až na podzim 2004, takže slavnostní slib discipuly mohla složit teprve na Pragoconu 2005. Zato se od samého počátku účastní prakticky všech akcí Akademie.
Taktéž pisatelka fan-fiction, se kterou se zde, doufejme, budete setkávat velmi často.

Darth Morgaine – Su'rendil

Především fanynka fantasy a šermířka, která se právě díky šermu seznámila s některými členy Akademie, začala se účastnit setkání v čajovně a podobných akcí a na třetím sithském výjezdu byla nahlodána natolik, že na nejbližším conu, jehož se účastnila, do Akademie vstoupila.
Pokud je nám známo, občas se také věnuje literární tvorbě a dokonce byla i součástí několika porot literárních soutěží, takže doufáme, že bude Akademii nejen užitečná jako porotkyně v jí vyhlašovaných soutěžích ve fan-fiction, ale že se návštěvníci těchto stránek setkají časem i s něčím z její tvorby.

Darth Paulus

Na Pragoconu 2005 složil zkoušky "cum laudae", dokonce dosáhl nového rekordu v počtu bodů ve vědomostním testu (o 1,5 bodu předstihl dosavadního rekordmana Darth Taurnila, který tento rekord držel skoro dva roky). Na témže conu složil slavnostní přísahu a stal se řádným členem Akademie.
Návštěvníkům CSWU je dobře znám jako častý přispěvatel, takže doufáme, že i na našich stránkách budou postupně jeho příspěvky přibývat.

Darth Morty – Gontar

Původně sice fantazák (obzvláště velmi zarytý tolkienovec a hráč Warhameru), ale sithským adeptem se stal na Pragoconu 2003 a slib složil na druhém sithském výjezdu na podzim téhož roku. Ač ho k tomu jeho vědomosti i šermířské schopnosti dávno opravňovaly, stále neměl čas složit zkoušky, takže řádným discipulem se stal až na Pragoconu 2006.
Snaží se účastnit alespoň poloviny sithských akcí ročně a doufáme, že se budete také již brzy poměrně pravidelně na našich stránkách setkávat s jeho literární tvorbou.
Jeho osobní webová stránka je dosti zajímavá, mj. i pro ještě zajímavější odkazy na stránky jiné, proto na ni v sekci "Odkazy" upozorňujeme.

DISCIPULOVÉ FUTUROVÉ

Darth Dagon – Fladrif

Mezi Sithy jej přivedl právě Darth Morty, přísahu složil na Avalconu 2003. Jinak je dlouholetým fanouškem sci-fi a čelným představitelem sci-fi klubu Syndrid. Pro množství jiné práce v československém fandomu také stále nemá čas složit přijímací zkoušky.
Prozatím je dalším z hlavních básníků těchto stránek.

Lord Tivius - Dave

Bratranec Darth Leilith, který přísahu discipula futura složil na Pragoconu 2004. Snaží se účastnit většiny sithských akcí, byť je taktéž mimopražský a jeho další zájmy (především koncertní kytara) ho dosti zaměstnávají.
Přesto doufáme, že ze k jeho zatím jediné zde publikované fan-fiction povídce časem přibudou další.

Empress

Dle svých slov byla manželkou císaře Palpatina, což je pro ni jeden z podstatných důvodů ke vstupu do Academie. Slib složila na Koprconu 2003, ale v poslední době je natolik zaneprázdněna, že se neobjevila na žádném dalším conu, kde by mohla složit přijímací zkoušky a discipulský slib.

Darth Kostěj

Slib složil slavnostně rovněž na Pragoconu 2004, ovšem je taktéž mimopražský. V době, kdy studoval matfyz, měl ještě šanci se nějakých těch akcí účastnit, což ostatně i činil. Leč od té doby, co přešel na jinou školu do Brna (přičemž žije trvale v Ostravě), vídáme ho jen velmi sporadicky, což je značná škoda. Doufám ovšem, že se situace zlepší a zejména že se na těchto stránkách budete setkávat s jeho výtvarnou tvorbou.

Darth Bald

Slib složil slavnostně na Pragoconu 2004, ovšem jako mimopražský má prozatím značné problémy účastnit se dalších sithských akcí, proto - ač by mu jako dlouholetému šermíři fyzické zkoušky nedělaly problémy - prozatím volí formu dálkového studia.
(žádná aspoň trochu zřetelná fotografie zatím není k dispozici)

Darth Fel

Na Festivalu fantazie 2006 jako jediný ze zájemců úspěšně zvládl vědomostní část testů, jeho fyzička však pro přijetí do Akademie nebyla shledána dostatečnou. Složil však slavnostní slib a doufáme, že po nějaké době dálkového studia bude schopen stát se discipulem řádným.

ADEPTI:

Jsou ti, kteří z nejrůznějších důvodů neměli čas či možnost dostavit se na nějakou sithskou akci a složit slib a popř. i uspět při přijímacích zkouškách, ovšem toto je pouze otázkou času.

U Darth Tigris a Darth Dragonie - Sabé je toto vyvoláno vzdáleností - východní Slovensko – a nepřejícími rodiči, kteří je tak daleko (do ciziny) nechtějí samotné pustit, u Tolgana, Dannyho, Falon, Lany Estari a Turiel prozatímní souhrou okolností, že neměli/y čas, peníze nebo obé právě v době sithské akce, na které by bylo lze takto učinit. Ovšem takřka všichni již „jednou nohou“ v Academii jsou – Tolgan, Falon a Turiel již mají za sebou úspěšně složené fyzické testy, vědomosti Darth Dragonie zase v době svého pobytu na Slovensku zodpovědně otestoval Darth Taurnil. Takže lze říci, že dotyční již polovinu testů splnili, zbývá jim je pouze úspěšně dokončit a složit slavnostní slib.

Předpokládáme, že s původní fan-fiction tvorbou Darth Dragonie a Lany Estari se zde budete také velmi pravidelně potkávat, obě slibují časem dodat i jinou svou SF&F tvorbu a Darth Dragonia je jednou z hlavních ženských básnířek těchto stránek.

ČESTNÍ SITHOVÉ

Shade - Lady Sithia honoris causa

V souladu s reformovaným Statutem Sithská rada udělila za zásluhy o Akademii i o věc Sithu jako celku titul "Lady Sithia honoris causa" jako prvnímu člověku v historii Akademie právě Shade, kterou všichni známe hlavně jako překladatelku románu Darth Maul Shadow Hunter.
Dále je zpracovatelkou životopisu Darth Maula a historicky první vítězkou soutěže "Darth Erben". Počítáme, že se od ní v dohledné době dočkáme i nějaké další původní tvorby na našich stránkách a na Pragoconu 2006 i odpřednášela "něco málo" o Darth Maulovi.