ACADEMIA SITHIA
Academia Sithia jako sithská akademie pro ČR a SR (ačkoli se pochopitelně nebráníme ani studentům jiných národností a z jiných států) existuje již pátým rokem. Idea jejího založení jako taková se zrodila někdy v době před Euroconem 2002 a duchovními otci Akademie byli magistři Darth Abaddon a Darth Bane. V té době také byly založeny první sithské stránky, na kterých mohli případní zájemci o temnou stranu Síly najít všechny důležité informace. Od ideje ke zřízení fungující Akademie ovšem byla cesta podobně dlouhá, stejně jako od prvních stránek (jejichž platnost nakonec vypršela) ke stránkám nynějším.
Podrobná historie Akademie ZDE.

Od samého počátku byla Academia Sithia koncipována jako spolek lidí, kteří mají rádi Hvězdné války a vůbec celý žánr SF&F (eventuálně i horor), zároveň však nemají příliš v oblibě černobílé vidění světa typu "ti jsou a priori hodní a ti jsou a priori zlí", neztotožňují se jako ovce s plakátovými kladnými hrdiny, nepřejímají bez přemýšlení obecně tradované názory o pravdě a lži, dobru a zlu etc., alébrž používají (mnohdy velmi kriticky) vlastního mozku a snaží se vidět nikoli věci samé zvnějšku, ale jejich podstatu a to, co se za nimi skrývá. Academia Sithia chce být klub sui genereis pro všechny, které z jakéhokoli důvodu zaujal Sith - jeho velké osobnosti, celková historie, filosofie, tradice, umění a schopnosti a chtějí se o těchto věcech dozvědět více a případně i získat další znalosti v tomto i jiných směrech a rozvinout své schopnosti v jakémkoli směru. Nesnažíme se tedy být pouhými nějakými rádoby kopiemi filmových Sithů, přesazenými do reality naší planety. Kromě toho také nehodláme být nějakým ghetem, ale snažíme se být spolkem, jehož naprosté většiny akcí se mohou účastnit i nečlenové. Život je ovšem takový, že zcela zadarmo v něm není nic, takže na financování některých akcí (výjezdy, turnaje apod.) se musejí spolupodílet všichni jejich účastníci (bez ohledu na své členství v Akademii), zatímco akce jiné (jako třeba literární soutěže) jsou sice pro jejich účastníky zdarma, což ovšem tím pádem znamená nutnost pro členy Akademie podělit se o financování např. udílených věcných cen apod. (abyste se však předem neděsili - jde řádově o desetikoruny ročně:-)))
Každý eventuální sympatizant nebo adept si může (s ohledem na své osobní možnosti) vybrat, jak s námi bude spolupracovat - od čehož se tedy bude poté i odvíjet jeho pozice v hierarchii Akademie. Všechno záleží pouze na každém jednotlivci - lidé aktivní a iniciativní mají šanci poměrně rychle postupovat a tím pádem mít i silné slovo v dění v Akademii. Na straně druhé nepožadujeme po nikom, aby pro něj Akademie byla smyslem života a jedinou náplní veškerého volného času - i ti, kteří netouží vlastně po ničem jiném, než se více či méně často setkávat s lidmi "své krevní skupiny", bavit se o věcech, které je zajímají nebo se účastnit pro ně zábavných a interesantních akcí, tady mají dost široké pole působnosti. Pokud se někdo členem Akademie stane a bude mít pocit, že v její činnosti něco chybí nebo by se něčemu mělo věnovat více pozornosti, než dosud - žádný problém, stačí navrhnout nebo se věci rovnou sám/sama iniciativně chopit. Svým způsobem platí, že jakou si Akademii uděláme, takovou ji budeme mít.

Od vzniku Akademie dosud proběhlo množství akcí, počínaje zvláštními sithskými výjezdy přes bitvy, larpy a jiné akce, jejichž hlavními organizátory byli jiní (byť se na některých z nich naši členové více či méně podíleli) až po na Star Wars nijak nezaměřené cony, kterých se ale členové Akademie v dosti hojném počtu také účastnili. Na některých conech je však obvykle podstatně vyšší účast členů (a zejména magistrů) Akademie a proto zde pořádáme sithské přijímačky. Další podrobnosti o conech a jiných akcích již proběhnuvších jsou v sekci "Akce".

Na Festivalu fantazie 2007, kde máme letos vlastní programovou linii "SithCon" samozřejmě plánujeme i sithské přijímačky a poté další rovněž na tradičním podzimním Festivalu fantazie Speciál a posléze též na Koprconu. Bude-li zájem, můžeme po dohodě uspořádat přijímací zkoušky i na nějakém jiném conu v roce 2007. Především tedy pro ty, kteří by chtěli zkusit jimi projít na blížícím se SithConu (případně na jiném conu), se proto budou hodit veškeré podrobné informace o Akademii: její Statut, text přísahy discipula a zejména pak vše podstatné o současných členech Akademie a o tom, kdo jsou magistry v Academii a který z nich jaké obory vyučuje. Dozvíte se zde také jak vypadají přijímací zkoušky a budete si moci vyzkoušet nanečisto vědomostní test.


!!!Poznámka pro ty, jež jsou připojeni přes telefonní linku či jiné nesmírně pppommmalé spojení:
Vzhledem k množství obrázků na stránce „Členové“se tato stránka může načítat i několik minut. Proto doporučujeme otevřít si v dalším okně buď úplně jiné webové stránky nebo během té doby chatovat na ICQ či si otevřít naše stránky – literární sekci, reporty z conů, historii, eseje apod. (stránky kde je pouhý čistý text nebo převážně text jen s pár obrázky).
Pokud se na příslušné stránce nenačtou všechny obrázky, což se může stát, doporučujeme vyzpětovat a pokusit se otevřít znovu. Pak už by se měly otevřít všechny obrázky bez problémů (většinou).
Testovali jsme na jednom z nejpomalejších možných připojení a v tom nejhorším možném případě jsme museli tuto stránku takto opakovaně otevírat maximálně 4x.


Statut   Přísaha   Členové   Cvičný test